การส่งสินค้า

หลังจากที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อและทำการโอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้ใน web เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบ โดยทาง e-mail หรือ แจ้งในหน้า "Contact Us" เมื่อเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว เราจะตรวจสอบกับทางธนาคาร หากเราได้รับชำระเงินถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เราจะส่งของไปให้ท่านทาง EMS ภายในระยะเวลา 2-3 วัน ทั้งนี้ต้องเผื่อเวลาที่ใช้ในการเตรียมสินค้าด้วย แต่โดยปกติท่านควรจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์และอาทิตย์) นับแต่วันที่เราได้รับชำระเงิน ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบทันทีที่เราได้จัดส่งสินค้าให้ท่านแล้ว หากพ้นกำหนด 7 วันไปแล้ว ท่านยังไม่ได้รับสินค้าดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เราทราบทันทีที่ info@autolism.com พร้อมระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ชื่อธนาคาร วันที่ และจำนวนเงินที่โอน เพื่อที่เราจะได้ทำการตรวจสอบและติดตามสินค้าให้

หากพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ท่านได้โอนเงินเข้าบัญชีของเรา และท่านยังไม่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งให้เราทราบตามวิธีการขั้นต้น ในกรณีนี้ หากท่านระบุความประสงค์ที่จะยกเลิกการสั่งสินค้า และรับเงินคืน กรุณาแจ้งหมายเลขบัญชี - ธนาคารของท่านให้เราทราบ ทางเรายินดีจะทำการโอนเงินคืนไปให้ท่านเต็มตามจำนวนที่ท่านโอนให้เราทันที

การรับคืนและเปลี่ยนสินค้า

ทางเรา ยังไม่มีนโยบายรับคืนสินค้า

แต่เรายินดีที่จะเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันกับที่ท่านสั่งซื้อให้แก่ท่าน ในกรณีที่ท่านได้รับสินค้าจากเราแล้ว และพบว่าสินค้ามีความชำรุดเสียหายจนใช้การไม่ได้ ในกรณีนี้กรุณาติดต่อแจ้งให้ทางเราทราบภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าที่ info@autolism.com เมื่อเราได้รับสินค้าที่เสียหายคืนจากท่านแล้ว ทางเรายินดีที่จะส่งสินค้าชิ้นใหม่ รุ่นเดียวกันให้แก่ท่าน ทั้งนี้เพื่อท่านจะได้รับสินค้าที่อยู่ในสภาพดีสมบูรณ์จากเรา

ในกรณีการเปลี่ยนสินค้า ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทาง E-mail ภายใน 5 วัน นับแต่วันรับสินค้า หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวทางเราจะไม่เปลี่ยนสินค้าให้ท่าน


Copyright © Autolism - All Rights Reserved.